Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2020

AliceInKillingLand
18:04
Miłość jest łatwa, tylko nie wszyscy z nas mają w sobie odwagę, żeby kochać.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
AliceInKillingLand
18:03
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
AliceInKillingLand
18:00
Nic nie jest w życiu proste, ale trzeba uczynić wszytko, aby takim było. Cieszyć się z tego co mamy, a nie zastanawiać nad tym, co jeszcze powinniśmy mieć.
— Anna H. Niemczynow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 03 2020

13:08
9849 737b
Reposted fromkinky kinky
13:07
9581 82a2 500
Reposted fromkinky kinky
AliceInKillingLand
13:03
Reposted frommdlr mdlr viasoko soko
AliceInKillingLand
13:02
5186 5cb1 500
Reposted fromoffcourse offcourse viasoko soko
AliceInKillingLand
13:01
AliceInKillingLand
13:01

December 09 2019

AliceInKillingLand
21:21
6193 515a 500
Mia Valentine | Zishy
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap
AliceInKillingLand
21:21
6418 fe05 500
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia
AliceInKillingLand
21:18
7000 e5db
Reposted fromtojad tojad
AliceInKillingLand
21:14
3359 778f 500
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse viasoko soko
AliceInKillingLand
21:14
9081 655f 500
Reposted frompampunio pampunio viablackheartgirl blackheartgirl
AliceInKillingLand
21:14
7029 3fca 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
21:13
1833 cb81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadimer dimer

September 26 2019

AliceInKillingLand
09:12
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaaugustus augustus

September 03 2019

AliceInKillingLand
17:46
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
AliceInKillingLand
13:06
teraz wiem co to znaczy być zakochaną, każdy mały szczegół mojego monotonnego życia przypomina mi o Tobie 
— Twoja na zawsze Alice
AliceInKillingLand
13:04
9699 4c15
Reposted fromniente niente viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...