Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

AliceInKillingLand
15:59
5974 76d0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabeltane beltane
AliceInKillingLand
15:51
6765 9f95 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeltane beltane

March 24 2019

AliceInKillingLand
12:22
5781 7437
Reposted fromsoftboi softboi
AliceInKillingLand
12:22
5787 9f73
Reposted fromsoftboi softboi
AliceInKillingLand
12:12
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeltane beltane
12:07
6982 f2e0
AliceInKillingLand
12:03
4915 1dbe
AliceInKillingLand
11:59
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
AliceInKillingLand
11:57
7431 5220 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahormeza hormeza

March 06 2019

AliceInKillingLand
11:48
Człowiek nie zdaje sobie czasem sprawy, jak dużo głupot może zrobić tylko dlatego, że kogoś kocha i boi się go stracić.
Reposted fromsoftboi softboi

February 28 2019

AliceInKillingLand
20:28
5564 88ba
Reposted fromfiffey fiffey viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
15:29

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

February 20 2019

AliceInKillingLand
17:20

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
17:16
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viahereyes hereyes

February 19 2019

AliceInKillingLand
16:41
9214 11bb 500
Reposted fromsober sober vianikotyna nikotyna
AliceInKillingLand
16:41
Reposted fromPoranny Poranny

February 13 2019

AliceInKillingLand
20:43
6627 02e0
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viamalice malice
AliceInKillingLand
20:43
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamalice malice
AliceInKillingLand
20:40
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— Ostatnie życzenie
Reposted fromallay allay viamalice malice
AliceInKillingLand
20:40
7901 19c7
Reposted frommalice malice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl