Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
AliceInKillingLand
17:38
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
AliceInKillingLand
17:37
2588 5bb6 500
Reposted fromdjLangley djLangley
AliceInKillingLand
16:58
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena
AliceInKillingLand
16:56
Nie poznaję Cię mała. Jak ten rok mógł Cię aż tak bardzo zmienić?
— Mateusz
Reposted frompozakontrola pozakontrola
AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
AliceInKillingLand
17:38
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
AliceInKillingLand
17:37
2588 5bb6 500
Reposted fromdjLangley djLangley
AliceInKillingLand
16:58
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena
AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
AliceInKillingLand
17:38
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
AliceInKillingLand
17:37
2588 5bb6 500
Reposted fromdjLangley djLangley
AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
AliceInKillingLand
17:38
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl