Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

AliceInKillingLand
07:57
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viacomiendolirica comiendolirica
AliceInKillingLand
07:57
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viablackheartgirl blackheartgirl
AliceInKillingLand
07:55
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viaPoranny Poranny
AliceInKillingLand
07:54
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viaLuukka Luukka
AliceInKillingLand
07:47
7701 f806
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianyaako nyaako
AliceInKillingLand
07:47
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
AliceInKillingLand
07:46
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
AliceInKillingLand
07:46

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viarawwwr rawwwr

September 06 2017

15:18
0896 649c 500

akvilon-ru:

sketch

Reposted fromitslikerufus itslikerufus
AliceInKillingLand
15:07
0976 92d6 500
Reposted frompunisher punisher
AliceInKillingLand
13:41
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
13:41
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viahormeza hormeza
13:41
6369 6f31 500

— John C. Parkin, Gaia Pollini - “Filozofia sukcesu, czyli F**k it.”

Reposted fromczarnybez czarnybez viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
13:40
7976 6b62 500
Reposted fromintryga intryga viagdziejestola gdziejestola

July 19 2017

AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
AliceInKillingLand
17:38
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
AliceInKillingLand
17:37
2588 5bb6 500
Reposted fromdjLangley djLangley
AliceInKillingLand
16:58
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena
AliceInKillingLand
16:56
Nie poznaję Cię mała. Jak ten rok mógł Cię aż tak bardzo zmienić?
— Mateusz
Reposted frompozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl