Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2017

AliceInKillingLand
17:41
4497 73ac
Reposted fromkarahippie karahippie viabeliveinme beliveinme
AliceInKillingLand
17:41
0473 1919 500
Reposted fromhentai1 hentai1

October 26 2017

AliceInKillingLand
19:23
Te straszne uczu­cie i niepew­ność, gdy nie wiesz, czy dru­giej oso­bie nap­rawdę na To­bie zależy.  
— ...
Reposted fromaillen aillen
AliceInKillingLand
19:23
Chodzę, mówię, śmieję się, czytam, bawię się, myślę. Ale to nie tak. Zawsze przychodzi moment, w którym coś mnie nagle uderza, że mało nie zwala mnie z nóg. Jakaś porażająca, nagła świadomość niepełności, niekompletności, pustki.
Reposted fromaillen aillen
AliceInKillingLand
19:22
6074 07be
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaaillen aillen
AliceInKillingLand
16:47
3185 f83d 500
Reposted frombdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
AliceInKillingLand
16:15
5164 9a53
Reposted frommyrla myrla
AliceInKillingLand
16:15
3439 361f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaLuukka Luukka
AliceInKillingLand
15:57
AliceInKillingLand
15:57
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viasanitas sanitas
AliceInKillingLand
15:56
9735 d906
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
AliceInKillingLand
15:49
Chciałabym powodu, aby założyć moje najpiękniejsze czerwone szpilki, przyozdobić się w końcu szczerym uśmiechem. Chciałabym przyspieszonego bicia serca, myślenia o Jego urodzinowym prezencie i reszty szczegółów, które przecież tak wiele znaczą...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

October 24 2017

AliceInKillingLand
13:32
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viahereyes hereyes

October 22 2017

11:50
6117 55a8 500
Reposted fromdivi divi viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
AliceInKillingLand
11:48
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
AliceInKillingLand
11:38
4487 8923 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern vianyaako nyaako
11:35
8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
AliceInKillingLand
10:00
lubię zasypiać z Tobą lubię budzić się obok Ciebie lubię po prostu być z Tobą lubię na Ciebie patrzeć bo widzę szczęście i spokój
Reposted fromdjLangley djLangley
AliceInKillingLand
09:14
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
AliceInKillingLand
09:08
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viabutterfly-effect butterfly-effect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl