Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

AliceInKillingLand
17:42
7499 6fac
Reposted fromwstawaj wstawaj
AliceInKillingLand
17:38
2559 6ed1 500
Reposted fromzungud zungud
AliceInKillingLand
17:38
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno
AliceInKillingLand
17:37
2588 5bb6 500
Reposted fromdjLangley djLangley
AliceInKillingLand
16:58
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena
AliceInKillingLand
16:56
Nie poznaję Cię mała. Jak ten rok mógł Cię aż tak bardzo zmienić?
— Mateusz
Reposted frompozakontrola pozakontrola

June 28 2017

AliceInKillingLand
14:07

June 25 2017

16:06
4580 f8f4 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaorchis orchis
AliceInKillingLand
13:22
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viastrzepy strzepy
AliceInKillingLand
10:45
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
AliceInKillingLand
10:41
3830 211b 500
Reposted fromfreckles-and-moles freckles-and-moles
AliceInKillingLand
09:19

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
AliceInKillingLand
09:17
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
AliceInKillingLand
09:12
Czasem żeby pokonać potwora potrzeba innego potwora.
— Mumia
Reposted fromazazel azazel
AliceInKillingLand
09:10
Gdy tak stałem przy niej, oddychając wraz z nią, gdy wsłuchiwałem się w ciszę, nagle uświadomiłem sobie, że być może nie ma dwóch równie pięknych słów jak te. "Mamy czas"
— gorzej jak się okazuje, że jednak się tego czasu nie ma... puf
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
AliceInKillingLand
07:26
6473 bc7c 500
Reposted fromPoranny Poranny

April 23 2017

AliceInKillingLand
16:52
AliceInKillingLand
16:50
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaPoranny Poranny

March 20 2017

AliceInKillingLand
10:16
7143 c644
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
AliceInKillingLand
10:16
7241 c3bc 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl