Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2019

AliceInKillingLand
09:12
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 

September 03 2019

AliceInKillingLand
17:46
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
AliceInKillingLand
13:06
teraz wiem co to znaczy być zakochaną, każdy mały szczegół mojego monotonnego życia przypomina mi o Tobie 
— Twoja na zawsze Alice
AliceInKillingLand
13:04
9699 4c15
Reposted fromniente niente viahereyes hereyes
AliceInKillingLand
12:59
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
AliceInKillingLand
12:58
2955 fa04
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
AliceInKillingLand
12:58
2962 9857 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
AliceInKillingLand
12:57
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted fromolaosa olaosa
AliceInKillingLand
05:33
Tęsknię za  rozmowa z Tobą,  cholera tęsknię za Tobą.

September 02 2019

AliceInKillingLand
16:48
1877 e080 500
Reposted fromagatiszka agatiszka
AliceInKillingLand
16:29
2017 904f 500
Reposted fromsoftboi softboi
AliceInKillingLand
16:25
Lubię być sobą przy Tobie. 
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted fromlovvie lovvie
13:43
7652 9e7b 500
AliceInKillingLand
13:43
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viagdziejestola gdziejestola
AliceInKillingLand
09:23
Jeśli to czytasz, to wiedz że kocham cię i tęsknię.
Reposted byhereyes hereyes
AliceInKillingLand
07:15
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"

August 31 2019

AliceInKillingLand
14:03
0709 3cef
Reposted fromridingtree ridingtree
AliceInKillingLand
13:56
0959 96b7 500
Autor?
Reposted fromnonperfect nonperfect
AliceInKillingLand
13:55
1000 f2ae 500
Reposted fromPoranny Poranny
AliceInKillingLand
13:54
...jak ostatnie dni wakacji
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl