Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

AliceInKillingLand
17:20

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
17:16
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viahereyes hereyes

February 19 2019

AliceInKillingLand
16:41
9214 11bb 500
Reposted fromsober sober vianikotyna nikotyna
AliceInKillingLand
16:41
Reposted fromPoranny Poranny

February 13 2019

AliceInKillingLand
20:43
6627 02e0
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viamalice malice
AliceInKillingLand
20:43
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamalice malice
AliceInKillingLand
20:40
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— Ostatnie życzenie
Reposted fromallay allay viamalice malice
AliceInKillingLand
20:40
7901 19c7
Reposted frommalice malice
AliceInKillingLand
20:39
uwielbiam jak mnie dotykasz
— ...
Reposted fromaviee aviee

February 12 2019

AliceInKillingLand
23:31
-Lepiej Ci?
- Nie kurwa, kolejny błąd do kolekcji.
— Alice
Reposted bySkydelaninto-black
AliceInKillingLand
23:26
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaensomme ensomme
AliceInKillingLand
23:26
8712 2b8e
why?
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaensomme ensomme
AliceInKillingLand
23:24
0554 e927
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viarudaagg rudaagg
AliceInKillingLand
23:24
7536 2251
Reposted frommalice malice
23:23
6207 c6c9
Reposted fromkattrina kattrina viamalice malice
23:22
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viamalice malice
AliceInKillingLand
23:22
7554 07e5
Reposted frommalice malice
AliceInKillingLand
23:21
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viasanitas sanitas

February 11 2019

AliceInKillingLand
20:01
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłość jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i różnicy.  
— Manuela Gretkowska
Reposted fromlovvie lovvie

February 10 2019

AliceInKillingLand
11:34
0903 3a70 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl