Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

AliceInKillingLand
16:52
AliceInKillingLand
16:50
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaPoranny Poranny

March 20 2017

AliceInKillingLand
10:16
7143 c644
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
AliceInKillingLand
10:16
7241 c3bc 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
AliceInKillingLand
10:15
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
10:13
5834 daa3
Reposted fromdeadbabe deadbabe viahormeza hormeza
10:12
4300 71b8

I enjoy reading to you ..

thinking those 4 years of latin .. ~are~ cumming in handy

chuckling softly

Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
AliceInKillingLand
10:11
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viahormeza hormeza
10:11
5300 64f7 500
AliceInKillingLand
10:09
Wszystko zaczyna się od myślenia. Myślenie jest pierwotne, a słowo i działanie są wtórne.
— znalezione
Reposted fromSkydelan Skydelan vianotperfectgirl notperfectgirl
10:09
4627 a459 500
AliceInKillingLand
10:08
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
AliceInKillingLand
10:08
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
AliceInKillingLand
10:07
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
AliceInKillingLand
10:07
10:06
4791 36f2
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianezavisan nezavisan
AliceInKillingLand
10:06
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
AliceInKillingLand
10:05
AliceInKillingLand
10:05
AliceInKillingLand
10:04
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl